adw. Wojciech i Jan Studzińscy

Kłodzko

Dowiedz się więcej

Studziński i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska
ul. Okrzei 21/1, 57-300 Kłodzko
tel./fax 74 647 50 71,
e-mail:

adw. Witold Studziński

Wrocław

Dowiedz się więcej

Studziński i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska
ul. Zielińskiego 51/1A, 53-533 Wrocław
tel. 71 718 22 62, 71 718 15 84, fax 74 646 05 11,
e-mail:

Copyright © Studziński i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska ul. Okrzei 21/1, 57-300 Kłodzko, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS 0000574996, NIP 8831858617, REGON 362483268.
Adwokat Wojciech Studziński i Jan Studziński wykonują zawód także w ramach swych indywidualnych kancelarii adwokackich. Zapraszamy do kontaktu.